کانادا

نمای کلی هتل

اقتصاد

کانادا عضوی از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و گروه ۸ (G8) است. این کشور دارای اقتصاد بازار آزاد است که نسبت به ایالات متحده وابستگی بیشتری به دولت دارد ولی مداخلات اقتصادی دولتی آن کمتر از اکثر کشورهای اروپایی است.

تحصیل و آموزش

کشور کانادا سیستم آموزشِ جمعی قوی و مجهزی دارد که عمدتاً به شکل استانی (ایالتی) مدیریت می‌شوند. برخی جنبه‌های سیستم آموزشی کانادا بین استان‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد اما از آنجا که سیستم آموزشی تحت نظارت دولت فدرال قرار دارد، استانداردهای آموزشی در سراسر کشور تا حد زیادی یکپارچه باقی می‌مانند

فرهنگ و زبان

در کانادا آداب و رسوم خاصی بر روابط افراد جامعه حکمفرماست و البته با توجه به منطقه‌ گرايی و تنوع فرهنگی بالای این کشور ، بسیار دشوار است که یک سبک مشخص و دقیقی از رفتار آنها برای ایجاد ارتباط را برایتان توضیح دهیم اما با این وجود برخی سبک‌ های ارتباطی پایه و مهمی در کانادا وجود دارند که تا حدود زیادی در کل کشور پذیرفته شده و سالهاست که در بین عموم مردم این کشور پابرجاست

Contact Us

ایران - تهران - ولیعصر - روبه روی بانک ملی پلاک30